MATABA AB har börjat med att renovera ett kontorsutrymme för Snowman Productions AB

MATABA AB har börjat med att renovera ett kontorsutrymme för Snowman Productions AB, ett bolag som specialiserar sig just i tv-produktion. Kontorsutrymmet inklusive garaget finns på Torsgatan i Stockholm. Kontoret var tidigare ett vulkföretags säte och har en enorm potential. Hela utrymmet ska byggas om för att anpassas till beställarens specifika behov: här ska det finnas autonomiska och ljudtäta kontorsrum, en konferenssal, badrum som ska renoveras i samarbete med FIMA AB och ett modernt kök i en unik stil - alla rum och inredningslösningar har designats av arkitekter på FABER INC.
‘Projektet är en stort utmaning för vårt företag men samtidigt får vi ju större erfarenhet och kunnighet inom mer krävande uppdrag. Jag är säker på att Pontus från Snowman Productions AB och Karin från FABER INC. får den bästa möjliga slutprodukt som uppfyller alla deras förväntningar - hos oss är det ju en standard’ – säger Bartosz Paruzel, VD MATABA AB.