SKATTEREDUKTION FÖR HUSARBETE från den 1 juli 2009

Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion genom fakturamodellen. Husarbete är ett gemensamt namn för hushållsarbete och ROT-arbete (ROT = reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad).
Man kan få upp till 50 000 kronor i skattereduktion för husarbete per person och år, men aldrig mer än man ska betala i slutlig skatt efter att pensionsavgift, begravningsavgift och kyrkoavgift dragits av.
Enligt fakturamodellen betalar kunden hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. Resterande del av arbetskostnaden begär den som utför arbetet av Skatteverket.
MATABA AB uppmuntrar därför alla sina kunder, både nuvarande och nya, att använda sig till byggtjänster i ROT-Avdrag system.