AKTUELLT

10-05-2012

Vi hälsar Fredrik från J-POWER Service som vår nya markarbeten företag.

15-01-2012

MATABA AB väljer Luja Betong AB som vår betong leverantör.

01-07-2011

MATABA AB har påbörjat sitt samarbete med FIMA AB som underentreprenören med ensamrätt till fukti

01-07-2011

MATABA AB har börjat med att renovera ett kontorsutrymme för Snowman Productions AB, ett bolag so

01-07-2011

Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduk

VI BYGGER DIN DRÖM
PERFEKT IN DETALJER
KVALITET OCH MILJÖ
RIMLIGA PRISER
1
2
3
4